Personligt schema

Personlig schema är ditt personliga schema som trafiklärare.

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Ditt personliga schema visar alla dina planerade lektioner. Här kan du hitta både förgångna och framtida körlektioner som har planerats för dig, tiden då lektionen startar och slutar samt längden för varje körlektion. Du kan växla mellan dag- och veckovy genom att trycka på respektive knapp till höger.

Du tar dig även till elevens utbildningskort genom att dubbelklicka på en tidmall som är bokad.

Fick du svar på din fråga?