Personligt schema

Här ser du som trafiklärare ditt personliga schema och hur du tar dig till elevens utbildningskort.

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Personligt schema

Vyn från en dator

Dagsvy från en mobiltelefon.

Veckovy från en mobiltelefon.

Dagsvy från en IPad.

Veckovy från en IPad.

Så hittar du ditt personliga schema

 1. Genom genvägen: Klicka på ikonen längst upp till höger för att snabbt komma åt ditt personliga schema.

 2. Under modulen "Personligt schema": Du kan också nå ditt schema genom att navigera till modulen "Personligt schema" på huvudmenyn. Klicka där för att se ditt personliga schema.

Gå till Utbildningskortet från en bokning

För att komma till utbildningskortet från en bokning, följ dessa steg:

 1. Klicka på den aktuella bokningen som du vill utforska.

 2. Efter att du har klickat på bokningen kommer du att omdirigeras direkt till utbildningskortet, där du hittar ytterligare information och detaljer om bokningen.

Navigera till Utbildningskortet från bokningen

 1. Nu är du på bokningens detaljsida. För att komma till Utbildningskortet, klicka på namnet som visas i den markerade rutan på bilden. Detta tar dig direkt till elevens utbildningskort.

 2. Om du vill skicka ett SMS, använd fliken "Kommunikation". Om du vill granska elevens "Teoretiska svagheter", finns detta alternativ också tillgängligt här.

Öppna Utbildningskortet

Klicka på knappen som leder till utbildningskortet

Navigera inne i Utbildningskortet

När du är inne i Utbildningskortet finns följande funktioner:

 1. Gamla Utbildningskort: Om du har laddat upp tidigare utbildningskort för eleven kan du hitta dem här.

 2. Kalendersymbol: För att se elevens kommande bokningar, klicka på symbolen till höger med en kalender. Det ger dig översikt över elevens framtida lektioner och planerade bokningar.

Fyll i Utbildningskortet med anpassade fraser

När du fyller i Utbildningskortet kan du använda anpassade fraser som du har ställt in på personalnivå. Följ dessa steg:

 1. Välj den aktuella lektionen som gäller för det aktuella momentet.

 2. Använd de förinställda fraserna eller anpassade fraser som du har konfigurerat på din personliga nivå för att snabbt fylla i relevanta detaljer.

 3. När Utbildningskortet är ifyllt, klicka på "Nästa elev" för att fortsätta med nästa elevs Utbildningskort.

Vill du konfigurera fraser? Klicka här!

Fick du svar på din fråga?