Schemakopplingar

Så här lätt kopplar du ett befintligt schema till en av dina personal:

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Koppla ditt schema till dina personal

Så här lätt kopplar du ett befintligt schema till en av dina personal:

1.Från startsidan, navigera till fliken “Personal”. Du hittar fliken “Personal” under “Systeminställningar”.

2.Tryck på fliken “Personal”, välj sedan en av dina redan inlagda medarbetare som du vill koppla ett schema till.

3.Tryck på medarbetarens namn för att komma till deras inställningar.

4.Välj fliken “Schema” under personalöversikt,

5.Under “Generera schema”, välj en schemamall från listan. Välj sedan start- och slutdatum för den period som du vill att schemat ska gälla. Tryck därefter på “Generera”, då kopierar systemet automatiskt det förvalda schemat i den valda medarbetarens personliga schema för den tidsperiod som angivits.

Fick du svar på din fråga?