Examinationsmoment

I denna guide ger vi en steg-för-steg beskrivning av hur du aktiverar och använder funktionen "Examinationsmoment".

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Examinationsmoment

I denna guide går vi igenom processen för att aktivera och hantera funktionen examinationsmoment. Vi börjar med att visa hur det ser ut för eleverna när de har genomfört ett examinerande moment.

Kundens kundkort

Inuti kundens kundkort finner du en sektion strax under kundinformationen. Här kan du antingen manuellt registrera information eller automatiskt genom att använda funktionen examinationsmoment på din tidmall.

Aktivera examinationsmoment

För att aktivera examinationsmomentet, navigera till dina tidmallar. Välj den tidmall där du önskar aktivera funktionen. Specificera vilket moment som ska aktiveras och glöm inte att spara dina ändringar.

Bilden nedan visar ett exempel på olika moment som kan ställas in som examinerande.

Slutligen illustreras hur du aktiverar examinationsmomentet genom närvarolistan. När du godkänner en elev, reflekteras detta i kundkortet.

Fick du svar på din fråga?