Alla samlingar
Kundregister
Kundregister

Du kan enkelt registrera privatkunder och företagskunder. Alla kunder får ett kundkort där du smidigt kan se just den kundens historik och studieresultat.

15 artiklar

Lägg till eller sök kund

Denna lathund förklarar steg för steg hur du lägger till en ny kund i systemet eller hur du enkelt kan söka upp en befintlig kund, med visuella anvisningar och tydliga instruktioner.


Lägg till eller sök kundI denna guide visar vi dig hur du skriver in en ny kund/elev.

Digital inskrivning BankID

Denna lathund guidar dig genom den digitala inskrivningsprocessen via BankID, från elevens första steg på trafikskolans webbplats till hur skolan hanterar nya inskrivna elever i sitt system.


Digital inskrivning via BankIDLär dig processen när en elev själv anmäler sig till din trafikskola med BankID.

Kundkort

Utforska 'Kundkortet' för en komplett översikt över elevens information. Lär dig hantera person- och kontaktuppgifter, kundanteckningar och önskemål."


KundkortetUtforska 'Kundkortet' för att se elevens info. Hantera person- och kontaktuppgifter, anteckningar och önskemål.

Behörigheter

Lär dig specificera vilka behörigheter din elev är inskriven för i 'Utbildningsbehörigheter


UtbildningsbehörigheterLär dig specificera vilka behörigheter din elev är inskriven för i 'Utbildningsbehörigheter

Bokningar

Få en detaljerad översyn och hantering av elevens aktuella och tidigare bokningar i kundkortet.


Elevens bokningarFå en detaljerad översyn och hantering av elevens aktuella och tidigare bokningar i kundkortet.

Loggar

Loggar i elevkortet visar kommunikation med eleven & elevens aktiviteter på Teoricentralen.


Loggar i elevkortetLoggar i elevkortet visar kommunikation med eleven & elevens aktiviteter på Teoricentralen.